Archiwum | Słownik pojęć RSS

Galeria sztuki

23. lutego 2010

Brak komentarzy

Galeria sztuki – ekspozycja dzieł sztuki * o charakterze muzeum (lub działu muzeum), lub * przedsięwzięcie biznesowe łączące propagowanie sztuki z handlem. Eksponowane dzieła mogą mieć charakter tradycyjny – malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika, rysunek, ceramika, instalacja, itp., może to być także sztuka wideo, sztuka obiektu, performance lub happening. Często wystawiana jest sztuka egzotyczna i ludowa.

Czytaj całość...

Obraz

23. lutego 2010

Brak komentarzy

Obraz – najczęściej kojarzony z malarstwem, przeważnie płaski utwór plastyczny, na którym za pomocą kolorowych farb, przy zastosowaniu różnych technik malarskich i graficznych autor dokonał zapisu pewnych treści. Ewolucja podejścia do obrazu jako samodzielnego przedmiotu (magii lub sztuki) liczy ok. 30 000 lat.

Czytaj całość...

Malarstwo olejne

23. lutego 2010

Brak komentarzy

Malarstwo olejne jest najbardziej rozpowszechnioną techniką malarską przy użyciu farb olejnych. Polega ono na pokrywaniu naprężonego i zagruntowanego płótna, gładkiej deski, lub innego podobrazia farbami, w skład których wchodzi olej lniany lub rzadziej inne roślinne oleje schnące (konopny, makowy) i odpowiednie pigmenty.

Czytaj całość...

Malarstwo przeźroczyste

12. sierpnia 2009

9 komentarzy

Malarstwo przeźroczyste Istnieje cała gama indywidualnych różnic w postrzeganiu i przetwarzaniu obrazów. Malarstwo współczesne może z powodzeniem korzystać nie tylko z nowinek technicznych powiązanych z tradycją prowadzenia treści malarskich (rozmaite nurty) czy wizualnych,(media, programy graficzne, efekty montażu filmowego), ale i penetrować niezgłębione właściwości ludzkiego mózgu w materialno-biologicznym mechanizmie tworzenia obrazu. Jeśli ujmiemy zagadnienie widzenia całkowicie, […]

Czytaj całość...

Pojęcie: Malarstwo

9. czerwca 2009

2 komentarze

Pojęcie: Malarstwo

Tak o malarstwie mówi wikipedia: Malarstwo – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych […]

Czytaj całość...